Teamet

Maria Sjöö

Leg. Tandläkare

Maria examinerades 1990 vid tandläkarhögskolan i Stockholm. Maria har kontinuerligt vidareutbildat sig både i Sverige och i USA. Som medlem i SACD (Swedish Academy of Cosmetic Dentistry) och AACD (American Academy of Cosmetic Dentistry), har hon specilalicerat sig på estetisk/kosmetisk tandvård. Stor kunskap, intresse och engagemang leder till många nöjda patienter.

Ann Carlefalk

Leg.Tandhygienist

Ann tog sin tandhygienistexamen 1993 i Stockholm.Har arbetat tillsammans med oss sedan 2013. Hon har även sin egen praktik sedan många år. Otroligt duktig och omtyckt hygienist.

Britt Bengtsson

Receptionist

Britt arbetar i vår reception. Hon är utbildad tandsköterska, vilket underlättar när du som patient ringer och vill boka tid eller har frågor.
Duktig noggrann och är navet på vår klinik.

Mona Björk

Tandsköterska

Mona tog sin tandsköterskeexamen 1982 i Stockholm. Hon är mycket noggrann och duktig och får patienterna att känna sig bekväma hos oss. Även Mona vidareurbildar sig och är en fantastisk teammedlem.