Implantat

När du förlorat en eller fler tänder pga tex. olycksfall,tandlossning kan dessa oftast ersättas med implantat. Vi samarbetar med en erfaren tandläkare som hjälpt oss med operationer i många år. Han arbetar mycket vävnadsvänligt och detta är viktigt för att det estetiska resultatet ska bli bra.

Förlorade tänder kan även ersättas med broar/bryggor.Terapival avgörs från fall till fall och i samråd med patienten.